jobot24.pl

jobot24.pl – praca, biznes, finanse

outsourcing pracowniczy
Biznes

Outsourcing pracowniczy – na czym polega?

Outsourcing pracowniczy polega na swoistym leasingu czynności wykonywanych przez tymczasowych i oddelegowanych pracowników. W praktyce oznacza to korzystanie z ich wiedzy i umiejętności bez konieczności ich bezpośredniego zatrudniania.

Outsourcing pracowniczy, pojęcie

Jak wspomniano powyżej outsourcing pracowniczy polega na korzystaniu z atutów i doświadczenia pracowników, którzy nie są bezpośrednio zatrudnieni w danej instytucji. Należy pamiętać bowiem o tym, że aby dana firma mogła płynnie i prawidłowo funkcjonować zazwyczaj potrzebuje zaangażowania licznej kadry specjalistów. Ich zatrudnienie związane jest nie tylko z mozolnym etapem rekrutacji ale również koniecznością kosztu jego organizacji. Na przeciw tego typu problemom wychodzi dość nowe pojęcie na rynku pracy, a mianowicie outsourcing pracowniczy. Polega on na wydzieleniu spoza struktury danego podmiotu określonych zadań i czynności i przekazanie ich podmiotowi zewnętrznemu w celu realizacji.

Wynajem pracowników

Wynajem pracowników wykonujących określone czynności w innej firmie niż ta, w której są oni bezpośrednio zatrudnieni może następować w dwojaki sposób. Po pierwsze delegowanie pracowników może następować pomiędzy różnymi firmami, zazwyczaj o zbliżonym profilu działalności lub też pracownicy ci są pozyskiwani poprzez działalność agencji zatrudnienia. Niemniej jednak niezależnie od formy współpracy powinna ona być ściśle określona i sprecyzowana w warunkach sporządzonej i podpisanej przez obie strony umowy. Dotyczy ona świadczonej usługi, a nie konkretnych osób ją wykonujących.

Outsourcing pracowniczy, zalety

Poza brakiem konieczności ponoszenia kosztów przez pracodawcę związanego z organizacją i przeprowadzaniem procesu rekrutacyjnego outsourcing pracowniczy pozawala zaoszczędzić również czas. Ponadto tego typu opcja umożliwia obniżenie kosztów oraz zapewnia płynne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Należy bowiem pamiętać że koszty „wynajmowanych” czynności rozliczane są inaczej niż koszty stałe danego podmiotu. W przypadku korzystania z usług pośrednictwa realizowanych przez agencję zatrudnienia to właśnie po jej stronie leży obsługa kadrowa i płacowa oddelegowanych pracowników. Warto wspomnieć również o tym, że taka forma współpracy może przynosić obopólne korzyści, zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Może on bowiem dzięki temu znaleźć pracę odpowiadającą jego umiejętnościom i kwalifikacjom.

Outsourcing pracowniczy, wady

Wśród wad związanych z outsourcingiem pracowniczym wymienia się przede wszystkim mogący się zmieniać skład pracowników wpływający na brak stabilności. Ponadto, realne jest zagrożenie związane z możliwym przedostaniem się informacji niejawnych stanowiących na przykład tajemnice procesów w niepowołane ręce. Pracodawcy wskazują również na często pojawiający się problem mniejszego zaangażowania pracowników okresowych w osiągnięcie sukcesu firmy.