jobot24.pl

jobot24.pl – praca, biznes, finanse

informatyka śledcza
Biznes

Na czym polega informatyka śledcza?

Informatyka śledcza to jedna z wielu specjalizacji w ramach szeroko pojętej dziedziny informatyki. Informatyka sama w sobie jest ścisłą nauką techniczną, zajmującą się procesami przetwarzania informacji oraz urządzeniami służącymi do magazynowania i przetwarzania danych. Słysząc „informatyka śledcza”, intuicyjnie mamy skojarzenia z filmami sensacyjnymi i serialami kryminalnymi o amerykańskich policjantach. Obraz ten jest zgoła prawidłowy, ponieważ z informatyki śledczej korzystają przede wszystkim różnego rodzaju służby dbające o bezpieczeństwo publiczne. Jednak informatyka śledcza nie ma charakteru wyłącznie kryminalnego, a staje się coraz powszechniejszym narzędziem do wyłapywania nieprawidłowości w przepływie informacji, na przykład w biurach i przedsiębiorstwach. Dlaczego kontrolowanie przepływu informacji jest takie ważne? Odpowiadamy.

Jaki jest zakres działań informatyka śledczego?

Informacja to coś niezwykle cennego, choć niewielu z nas zdaje sobie z tego sprawę. Za cenne uważamy rzeczy namacalne, w postaci dóbr materialnych, na przykład kosztowności. Jednak informacja idzie w parze z wiedzą i doświadczeniem, patentami i tajemniczym „know-how”. Czasem wyciek informacji spowodowany nawet nieumyślnie, może zrujnować wizerunek i kapitał firmy budowany latami. Informatyka śledcza ma za zadanie zapobiec takim sytuacjom w trosce o dobro klienta.

Ekspertyzy urządzeń elektronicznych, jak laptopy, tablety czy telefony komórkowe mogą dostarczyć wielu informacji o samych użytkownikach, jak i osobach, z którymi wchodzimy w relacje za pośrednictwem sieci internetowej lub telefonicznej. Jeszcze pełniejszy obraz sytuacji daje możliwość zbadania wzajemnych relacji pomiędzy użytkownikami, mając do dyspozycji urządzenia, które występują po obydwu stronach komunikacji. Informatyka śledcza daje duże możliwości badania aktywności grup użytkowników w relacjach wzajemnych.

Ta ludowa mądrość ma również swoje zastosowanie w dziedzinie informatyki śledczej. Jeśli mimo zabiegów służących zabezpieczeniu danych, wystąpią czynniki, które spowodują ich rozpowszechnienie, informatyka śledcza pomaga wyjaśnić, jak doszło do ujawnienia danych oraz czy miał na to wpływ czynnik ludzki. Dane zostawiają po sobie ślad, nawet jeśli osoba zadbała o ich usunięcie z urządzenia mobilnego. Właściciele firm decydują się na usługę odzyskania informacji lub sprawdzenia, w jakim zakresie i do jakich celów wykorzystywany był sprzęt firmowy. Taka analiza ma na celu ochronę przedsiębiorstwa przed wyciekiem informacji oraz dostarcza wiedzy o tym, jakie zabezpieczenia zawiodły.

Informatyka śledcza Kraków

Audyt informatyczny pomaga ujawnić nadużycia w zakresie przekazywania danych firmowych. Cyfrowe dowody pozwalają na wskazanie osoby winnej niedochowania tajemnicy służbowej. Profesjonalny informatyk śledczy z Krakowa prowadzi szczegółowe badania sprzętu i oprogramowania, których efektem jest dostarczenie cyfrowych dowodów do różnego rodzaju spraw, które mogą mieć również zastosowanie w procesach sądowych. W obecnych czasach bezpieczeństwo teleinformatyczne jest jedną z najważniejszych dziedzin w działalności przedsiębiorstw i instytucji. Informatyka śledcza Kraków i audyt informatyczny obejmuje w swym zakresem przede wszystkim działania w celu określenia stopnia zabezpieczenia systemu informatycznego, wskazanie jego słabych punktów oraz wykrycie luk umożliwiających dostęp osób postronnych.