jobot24.pl

jobot24.pl – praca, biznes, finanse

pomysł na siebie
Biznes

Pomysł na siebie – jak znaleźć satysfakcjonujące zajęcie?

Znalezienie pomysłu na siebie nie jest wcale zadaniem łatwym. Wymaga ono poświecenia odrobiny uwagi, czasu i zaangażowania. Niemniej jednak w momencie niepewności zawodowej oraz konieczności podjęcia decyzji dotyczących przyszłości warto przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej tak aby nagrodą była spełniająca oczekiwania i satysfakcjonująca praca zawodowa.

Pomysł na siebie – określenie swoich atutów

Rozpoczęcie realizacji nowego pomysłu warto rozpocząć od określenia swoich największych atutów i zalet. Może to być na przykład zdobyta wiedza, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe potwierdzone w formie dyplomów, certyfikatów oraz listów polecających.

Pomysł na siebie – zainteresowania

Aby nowe zajęcie mogło być satysfakcjonujące powinno być ono możliwie zbieżne z zainteresowaniami. Mogą nimi być zarówno obecnie wykonywane zajęcia i aktywności, jak również te wykonywane dawniej a porzucone na przykład z braku czasu. W idealnej sytuacji zainteresowania pokrywają się choć częściowo z określonymi powyżej atutami.

Pomysł na siebie – czynności sprawiające przyjemność

Aby możliwa była samorealizacja podczas wykonywania pracy zawodowej czynności, które mają być robione każdego dnia powinny sprawiać przyjemność. Może to być na przykład rozmowa z innymi ludźmi, praca w zespole lub działanie samodzielne. Ponadto, należy określić to czy dana praca powinna cechować się zróżnicowaniem i kreatywnością, czy też ma być bardziej rutynowa i odtwórcza.

Pomysł na siebie – miejsce pracy

Podczas wyboru nowej ścieżki zawodowej niezmiernie ważne jest określenie formy nowego zatrudnienia. Należy zastanowić się czy bardziej odpowiedni będzie etat w danej firmie czy też warto zdecydować się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Pomysł na siebie – podaż płynąca z rynku

Podczas wyboru nowej ścieżki kariery z pewnością warto zebrać i przeanalizować informacje dotyczące potrzeb lokalnego rynku. Etap ten powinien być wykonany bardzo dokładnie na podstawie rzeczywistych danych, a nie jedynie tak zwanych „pobożnych życzeń”. Może się bowiem zdarzyć taka sytuacja, w której mimo ogromnego zaangażowania oraz wiedzy i umiejętności wykonywanie danych czynności nie spotyka się z entuzjazmem ze strony potencjalnych pracodawców, a ewentualny klient nie będzie zainteresowany danym produktem lub świadczoną usługą. Z drugiej jednak strony nie należy pasji i pomysłów porzucać wraz z pierwszym niepowodzeniem, a przynajmniej przez pewien czas cierpliwie dążyć do ich realizacji.