Województwo warmińsko-mazurskie uważane jest za jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Niestety, stopa bezrobocia jest w tym rejonie najwyższa w kraju – wynosi aż ok. 10%. Mimo wszystko, odnotowuje się jej spadek oraz poprawę ogólnej sytuacji na rynku pracy. Tendencja ta jest zauważalna na terenie całego kraju. Obecnie mówi się o rynku pracownika, czyli warunkach bardzo korzystnych dla wszystkich osób poszukujących zatrudnienia.

W związku z ogromnymi walorami przyrodniczymi tego regionu, najlepiej rozwijającą się dziedziną gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego jest rolnictwo, w szczególności związane z produkcją zdrowej żywności. Produkty BIO, pochodzące z ekologicznych upraw, są niezwykle popularne i coraz częściej kupowane przez Polaków. Dobrze działa także proekologiczna gospodarka leśna i ekoturystyka. Mazury znajdują się jednak na uboczu głównego szlaku transportowego, dlatego gospodarka rozwija się tutaj znacznie wolniej.

Praca w warmińsko-mazurskim

Poprawa sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim wynika m.in. z realizowania zorganizowanych działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pieniądze uzyskane tą drogą zostały wykorzystane na poprawę dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących prac, aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, wspieranie samozatrudnienia, pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe, a także pomoc dla młodzieży stawiającej pierwsze kroki na rynku pracy.

Jacy pracownicy są jednak najczęściej poszukiwani? Jak w większości kraju, w województwie warmińsko-mazurskim deficytowe są zawody związane z budownictwem, tj.: betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, murarze i tynkarze, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie i inni robotnicy budowlani. Jest to związane z małą ilością osób chętnych do podjęcia zatrudnienia. Większość z nich wyjechała za granicę, w nadziei na znalezienie pracy z wyższym wynagrodzeniem i na lepszych warunkach. Pracodawcy są więc gotowi zaoferować większą płacę, by zachęcić pracowników zniechęconych do ciężkiej pracy.

Oferty pracy w warmińsko-mazurskim

Rozwój popularnego rolnictwa ekologicznego implikuje zapotrzebowanie na operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, którzy zostali wymienieni w Barometrze Zawodów jako zawody deficytowe. Rozwinięty przemysł drewniany i produkcja łodzi sprawia, że zawodem o dużym zapotrzebowaniu jest także np. operator obrabiarek skrawających. W województwie warmińsko-mazurskim dla gospodarki znacząca jest także produkcja mebli, dlatego wiele ofert pracy dotyczy stolarzy i tapicerów.

Często poszukiwani są także kierowcy autobusów, a także kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Kłopotów z zatrudnieniem nie powinni mieć także samodzielni księgowi. Pracodawcy zgłaszają duże zapotrzebowanie także na reprezentantów innych zawodów, którzy zdecydowali się wyemigrować, np. pielęgniarki, położne, kucharze, magazynierzy.

Ogłoszenia o pracę w warmińsko-mazurskim

Co ciekawe, Barometr Zawodów wymienia kilkanaście zawodów deficytowych na terenie Warmii i Mazur, ogromną większość zawodów z zapotrzebowaniem w normie i tylko jeden zawód nadwyżkowy. Jako jedyni problem ze znalezieniem pracy w województwie warmińsko-mazurskim będą mieli ekonomiści. Reprezentacji pozostałych zawodów poszukujący pracy powinni mieć się na baczności, ponieważ nie powinni mieć większych kłopotów ze zdobyciem etatu.

Warto uważnie przeglądać ogłoszenia o pracę w warmińsko-mazurskim i krytycznie podchodzić do ich treści. Rozsądnie jest wybierać najkorzystniejsze oferty, w momencie, kiedy to pracodawcy zabiegają o pracowników. Być może jest to dobry moment, by wrócić do rodzinnych stron, jeśli pracuje się w innym regionie lub poza granicami kraju. Podczas rozmów rekrutacyjnych warto także próbować negocjować lepsze warunki zatrudnienia i wyższą pensję. Obecna sytuacja na rynku pracy zdecydowanie sprzyja pracownikom, nawet w tak specyficznym regionie jak Mazury.