Województwo lubuskie jest regionem uznawanym za średnio uprzemysłowiony. Na jego terenie znajduje się wiele zakładów przemysłowych, ale głównie małej i średniej wielkości. Jest najmniej zaludnionym województwem w kraju. Stopa bezrobocia wynosi 5,8% – nie jest to dobry wynik, ale w ciągu ostatnich lat znacznie się poprawił. Najbardziej rozwiniętymi sektorami przemysłu są: produkcja pojazdów samochodowych, wyrobów z drewna, artykułów spożywczych, papieru oraz wyrobów z metalu.

Współcześnie mówi się o tzw. rynku pracownika – sytuacja na polskim rynku pracy znacznie się poprawia i pojawiło się duże zapotrzebowanie na pracowników.  Niektórych sektorach jest ono tak duże, że reprezentanci określonych zawodów bez większych kłopotów znajdą pracę na idealnych warunkach.

Wiele osób imigrujących w poszukiwaniu pracy niż demograficzny i obniżenie wieku emerytalnego skutkuje małą liczbą osób w wieku produkcyjnym, gotowym do podjęcia zatrudnienia. Pracodawcy podejmują więc starania, by zachęcić pracowników do podpisania umowy.

Praca w lubuskim

Dobrze być na bieżąco z ogłoszeniami o pracę, by monitorować sytuację na rynku. Być może zdobycie kilku dodatkowych kwalifikacji lub przebranżowienie da szansę na zdobycie pracy i wynegocjowanie wyższej płacy. To idealny moment by znaleźć lub zmienić pracę w lubuskim.

Barometr Zawodów wymienia prognozy dla zawodów, które są deficytowe – jest więcej ofert pracy niż zainteresowanych podjęciem pracy. Zdecydowana większość pracowników poszukiwana jest do pracy w najbardziej rozwiniętych sektorach.

Wiele osób posiadających spełniających wymagania do zatrudnienia na określone stanowisko podjęło decyzję o wyjeździe w celach zarobkowych za granicę – tam często mają zaoferowane zdecydowanie lepsze warunki zatrudnienia i wyższą pensję. Drugim problemem jest małe zainteresowanie wśród młodych ludzi kształceniem się w takich kierunkach. Starsze pokolenia za to nie zawsze podwyższają swoje kwalifikacje i nie aktualizują wiedzy.

Ogłoszenia pracy lubuskie

Wiele ofert pracy dotyczy zawodów związanych z produkcją i naprawą pojazdów samochodowych. Na brak zajęcia nie powinni więc narzekać m.in.: blacharze i lakiernicy samochodowi, diagności samochodowi i mechanicy pojazdów samochodowych. Brakuje osób o potrzebnych kwalifikacjach. Wiele osób o odpowiednich predyspozycjach pracuje w szarej strefie lub prowadzi własne interesy.

Zatrudnienie powinni znaleźć także robotnicy obróbki drewna, a także stolarze, cieśle i stolarze budowlani. Wysoko rozwinięta w lubuskim produkcja drewna wymaga zatrudnienia wielu reprezentantów tych zawodów. Jest to jednak ciężka praca, w dodatku bywa niebezpieczna. Brakuje osób o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach obsługi specjalistycznych maszyn.

Liczne ogłoszenia o pracę w lubuskim dotyczą sektora gastronomicznego. Produkcja artykułów spożywczych jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu w województwie lubuskim. Szczególnie poszukiwani są cukiernicy, masarze i przetwórcy ryb, pomoce kuchenne, a także kucharze szefowie kuchni, kelnerzy i barmani. Praca w tych zawodach jest uważana za ciężką. Pracodawcy w potrzebie będą jednak z pewnością bardziej skłonni do zaoferowania sprzyjających warunków.

Oferty pracy lubuskie

Barometr Zawodów wymienia także wiele zawodów z innych sektorów niż te najbardziej rozwinięte w tym regionie. Jako deficytowe wyróżnione są także cztery rodzaje nauczycieli: języków obcych, praktycznej nauki zawodu, przedmiotów zawodowych i przedszkoli. Pierwsze trzy są niewątpliwie związane z intensywnymi doszkoleniami i programami aktywizacji zawodowej. Przedszkolanki natomiast muszą być osobami o bardzo specyficznych kwalifikacjach i umiejętnościach, a także odpowiednich referencjach i doświadczeniu.

Polska dynamicznie się rozwija, dlatego tak jak w całym w kraju, wiele ofert pracy w lubuskim dotyczy osób związanych z budownictwem. Według Barometru zawodów deficytowymi zawodami są także: betoniarze i zbrojarze, dekarze i blacharze budowlani, inżynierowie budownictwa, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, pracownicy robót wykończeniowych itp.

To naprawdę dobry moment na znalezienie zatrudnienia. Regularne przeglądanie ofert pracy w lubuskim z pewnością pomoże zorientować się w sytuacji i odpowiednio się do niej dostosować. Warto próbować, ponieważ można zatrudnić się na naprawdę dobrych warunkach.