Wśród miast wojewódzkich Polski, Białystok jest drugim najbardziej zaludnionym miastem w kraju. Podlasie charakteryzuje się niską gęstością zaludnienia – wiejskie, mało zurbanizowane tereny nie sprzyjają zamieszkaniu. W związku z tym, aż 1/3 ludności mieszka właśnie w Białymstoku. Przy stosunkowo dużej liczbie mieszkańców (ok. 300 tys.) stopa bezrobocia wynosi 6,5%. Jest to dość niekorzystny wskaźnik.

Badania i statystyki wykazują, że sytuacja na polskim rynku od kilku lat znacznie się poprawia. Rynek rozwija się, powstają nowe miejsca pracy i inicjatywy aktywizujące zawodowo. We wszystkich województwach polski spada stopa bezrobocia. Dzieje się tak, ponieważ obecny rynek jest bardzo przyjazny dla wszystkich osób poszukujących pracy. W wybranych zawodach bowiem liczba miejsc pracy jest wyższa niż liczba zainteresowanych podjęciem pracy. Są to tzw. zawody deficytowe.

Praca w Białymstoku

Województwo podlaskie skupia się głównie na rolnictwie, dlatego też w Białymstoku rozwinięty jest przemysł spożywczy. Poza tym, stolica Podlasia jest dużym ośrodkiem przemysłu włókienniczego, drzewnego i maszynowego. Dość rozwiniętymi sektorami są także produkcja materiałów budowlanych i szkła.  Handel opiera się na wymianach ze wschodnimi sąsiadami.

Duże zapotrzebowanie na pracowników notowane jest więc w przemyśle włókienniczym. Wśród zawodów deficytowych wymienia się krawców i pracowników produkcji odzieży. W szczególności brakuje szwaczek i gorseciarek. Wiele wykwalifikowanych osób woli pracować „na czarno”.

Do pracy rolniczej potrzebni są operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych. Brakuje osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Mało młodych osób decyduje się na kształcenie w tym kierunku, a starsi reprezentanci zawodów nie zawsze nadarzają za dynamicznie rozwijającą się technologią.

Jako że w stolicy Podlasia rozwinięty jest handel ze wschodem, wiele ofert pracy w Białymstoku dotyczy kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, a także spedytorów i logistyków. Kandydaci nie znają języków obcych, co jest warunkiem koniecznym do pracy za granicą.

Oferty pracy w Białymstoku

Gdzie jednak najłatwiej można znaleźć pracę w Białymstoku? Barometr Zawodów wymienia dwa zajęcia jako zawody z dużym deficytem.

Pierwsza grupa to betoniarze i zbrojarze. Brakuje odpowiednich kandydatów na te stanowiska. Taki zawód wymaga dobrego stanu zdrowia i doświadczenia, a także zaświadczenia o pracy na wysokościach. Co więcej, preferowane są osoby bez nałogów. Większość pracowników spełniających te wymagania zdecydowała się na emigrację zarobkową do innych miast Polski lub za granicę. Być może jest to dla tych osób dobry moment, by wrócić – z pewnością wynegocjują u pracodawców bardzo korzystne warunki zatrudnienia.

Drugą grupą są cieśle i stolarze budowlani oraz operatorzy obrabiarek skrawających. Duże zapotrzebowanie wynika z pewnością z wysokiego poziomu rozwinięcia sektora przetwórstwa drewna. Tak jak w poprzednim przypadku, wymagany jest dobry stan zdrowia. Osoby o odpowiednich kwalifikacjach i predyspozycjach zdecydowały się o założeniu własnych działalności. Wiele osób pracuje także w tzw. szarej strefie.

Ogłoszenia o pracę Białystok

Duża część młodych, wykształconych osób wyjeżdża z rodzinnego miasta. Wiele ogłoszeń o pracę w Białymstoku dotyczy więc także osób z branży IT i pokrewnych: administratorów stron internetowych, analityków, testerów i operatorów systemów teleinformatycznych, projektantów i administratorów baz danych, programistów. Większość osób, które zdobyło takie kwalifikacje i zdecydowało się zostać w Białymstoku, wybiera także samozatrudnienie. Decyzja o podjęciu pracy w przedsiębiorstwie może być jednak dobrym posunięciem – brak konkurencji wśród kandydatów sprzyja negocjacjom o wyższą pensję.

Sytuacja na rynku pracy w Białymstoku, uznawanym zawsze za słabo rozwinięte pod względem gospodarczym miasto, znacznie się poprawia. Warto więc regularnie przeglądać ogłoszenia o pracę i rozważyć podjęcie zatrudnienia w rodzinnych stronach.